İçeriğe geç

Devrim Hareketi 3. Olağan Kurultayı

100. Yılda Cumhuriyet için Devrim, Devrim için Cumhuriyet

Türkiye’nin artan şekilde yoksulluk, gericilik, bağımlılık ve karşı devrim kıskacına alındığı bir dönemde Devrim Hareketi 3. Olağan Kurultayı, emekçi halkın örgütlü gücünü büyüterek devrim ve sosyalizm mücadelesini yükseltme kararlılığıyla tamamlanmıştır. 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen yaz kampı ile başlayıp 17 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da yapılan sonuç toplantısı ile sona eren kurultayımız, tüm üyelerimizin katıldığı tartışmalar sonucunda devrimin partisini inşa ve halkın özneleştirilmesi hedefleri doğrultusunda yakın dönem yol haritamızı netleştirmiştir.

Milyonlarca yurttaşın AKP’den kurtulma umudunun düzen muhalefetince “2002 AKP’si” paradigmasına ve siyasal değil kişisel tartışmalara sıkıştırılarak suya düşürüldüğü koşullarda Devrim Hareketi “Her şeyi kendimizden bekleriz” diyerek bir adım öne çıkma iradesini ortaya koymaktadır. 3. Olağan Kurultayı’nı bu azim ve kararlılıkla tamamlayan Devrim Hareketi;

  • Karşı devrim iktidarınca devlet katında tasfiye edilen Cumhuriyet’in 100. yaşını onun gerçek sahibi olan halkla kutlayacak, devrim ve Cumhuriyet mücadelesini yükseltecektir,
  • Karşı devrimin en önemli aygıtlarından olmakla birlikte toplumsal meşruiyeti çok düşük olan tarikatlara karşı mücadeleye öncülük edecek, “677 uygulansın, tarikatlar kapatılsın” diyerek gericiliğe karşı laikliği savunacaktır,
  • Yerel seçimlerde düzen muhalefetinden gelen basınca kulaklarını tıkayacak, sosyalist yerel yönetimlerin sayısının artırılması için belirlenen noktalarda işbirliğine açık olacak, muhtarlık seçimlerini halkın özneleştirilmesi ve örgütlenmesi için değerlendirecektir,
  • AKP’nin halkı yoksulluğa mahkûm eden emek düşmanı politikalarına karşı mücadele edecek, emekçilerin sömürüye karşı mücadelelerine omuz verecek, sermaye talanına karşı emeğin örgütlülüğünü büyütecek ve sermaye düzenine karşı kamuculuğu savunacaktır,
  • Türkiye’nin tek kurtuluş yolu olan devrim için mücadelenin öncü gücü olacak devrimin partisini inşa görevine odaklanacak, örgütlü gücünü büyütecek, kurumsal yapısını ve kadro eğitimlerini devrimin öncü partisine dönüşme hedefi doğrultusunda düzenleyecektir,
  • Devrimin partisini inşa görevinin parçası olarak düzen kurumlarından bağımsız, devrim
    hedefine odaklanmış bir ideolojik merkez yaratacak, bu merkezin yaratılması için amacına
    uygun yazılı, görsel ve dijital yayıncılık faaliyetlerinin içinde yer alacaktır.

Sömürünün, gericiliğin, bağımlılığın son bulacağı gerçek kurtuluş için Türkiye’nin devrimci
birikimine güveniyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi işgalcileri, saltanat sevdalılarını, yobazları
başımızdan atacağız. Sermayenin değil, emeğin iktidarında yeni ve sosyalist bir cumhuriyet kuracağız.

Yaşasın Cumhuriyet!
Yaşasın Devrim!
Yaşasın Sosyalizm!